Neutraliseren en ontstoren van wateraders en aardstralen

Bij aanwezigheid van aardstralen of wateraders onder het bed is de beste aanbeveling het bed dusdanig te verplaatsen dat de storing vermeden wordt of om naar een andere kamer uit te wijken. Alleen is dit niet natuurlijk niet altijd mogelijk. Geregeld blijkt de hele woning door een waterader belast te zijn en is uitwijken niet mogelijk. In deze situaties biedt het aanbrengen van een neutralisering een uitkomst.

Neutraliseren kan

Aardstralen en wateraders kunnen geneutraliseerd worden.

Helaas werken de meest toegepast methoden niet of alleen tijdelijk. Er wordt ook zelden rekening gehouden met veranderende omstandigheden

Vermoeden van aardstralen of wateraders in huis

Roep professionele hulp in. Laat vaststellen welke problemen er zijn en waar deze zich bevinden.

Iemand die goed is opgeleid, zijn kunnen heeft bewezen en verder kijkt dan alleen wateraders!

Ontstoorapparaten

Wees kritisch. De meeste apparaten, voorwerpen, matten etc. die, vaak duur, worden verkocht, werken niet!

Vermijd ook dingen die zelf straling afgeven, zoals Orgon- en Tachyonenstralers.

Bij u thuis neutraliseren

Tijdens een onderzoek bij u thuis verwijder, verschuif of neutraliseer ik belastende storingen.

Het bed wordt volledig vrijgemaakt.

Zelf wateraders neutraliseren

In theorie kan eenieder zelf ontstoren. Met scheef opgestelde stenen over de volle breedte van een waterader kun je de afstraling dempen. Om werkelijk voldoende demping te krijgen heb je wel zeker 5 rijen van deze stenen achterelkaar nodig. Helaas is deze oplossing in de praktijk zelden uit te voeren, omdat de ruimte ervoor ontbreekt.
 

Aardstralen zelf ontstoren

Hier geldt hetzelfde als hierboven bij wateraders beschreven, in theorie gaat het, maar in de praktijk is het zelden uit te voeren op deze manier.
 

Verschil tussen neutraliseren en ontstoren

In de praktijk gebruik ik de termen ook nog wel door elkaar, maar er is wel een onderscheid te maken.
Bij ontstoren gaat het om het uitgangspunt dat er op de aardstraal negatieve informatie aanwezig is. Door deze negatieve informatie te verwijderen kan de aardstraal of waterader geen kwaad meer doen, is de gedachte. De afstraling van de aardstraal of waterader zelf wordt niet verminderd.

Bij neutraliseren wordt de straling van de aardstraal of waterader zelf tot onschadelijke waarden gereduceerd. Dit omdat deze afstraling zelf als negatieve straling wordt beschouwd.
Dit laatste is dan ook wat ik doe. Ik neem de straling weg, want de praktijk toont duidelijk dat klachten verergeren met de toename van de stralingssterkte.

Heb ik een neutralisering aangebracht, dan is de stralingsterkte daarna met meer dan 99,9% verminderd. De minder dan 0,1% straling die overblijft is zo weinig dat het überhaupt geen kwaad meer kan, meeste wichelroedelopers zullen niet eens in staat zijn dit te vinden. Een voorbeeld in concrete getallen; een gemiddeld sterke waterader van 370.000 BE stralingsterkte blijft na neutralisering ruim onder de 100 BE van over (een verzwakkng van al gauw meer dan 4000x). Als u bedenkt dat een gezond mens zelf tussen 10.000 en 12.000 BE heeft, dan wordt al duidelijk dat deze 100 BE geen invloed meer heeft.
 

Negatieve straling in huis door aardstralen, wateraders en/of elektrosmog

Ik ben tijdens huisonderzoeken op vele verschillende ontstoor- of neutraliseringsvoorwerpen gestoten die mensen voor mij hebben geplaatst. Het feit dat ik door de bewoners ben gevraagd om te komen, geeft al aan dat deze apparaten of voorwerpen daar niet het gewenste resultaat hebben gegeven. Zo ben ik de o.a. de volgende zaken al tegengekomen: Sterke magneten, loden driehoeken, in de grond geslagen pijpjes of koperen staafjes, koperplaten met lood eromheen, ontstoringsbeugels, Tachyonenstralers, Bron correctors, biopolers, kastjes met spoelen en ga zo maar door.

Verderop op deze pagina, onder ‘Veel gestelde vragen’, is meer informatie te vinden.

 

Voorbeeld van neutraliseren van storingen in een woning

Alle Bedden waren belast
De Bedden zijn nu volledig vrij!
Beschrijving van de maatregelen

De eerste afbeelding toont hoe de woning werd aangetroffen, de tweede afbeelding toont de woning na genomen maatregelen.

De 3 zones met vele lijnen die iemand ooit heeft aangelegd zijn compleet verwijderd.

De paarse brede lijnen zijn Leylijnen, deze zijn verschoven en lopen nu om het huis heen.

De Benkers (brede oranje lijnen) zijn verschoven en lopen niet meer door de bedden.

De waterader (blauw) met zijn afstralingen (rood) is compleet geneutraliseerd, daarmee zijn de afstralingen verwijderd.
 
Na het opruimen is er duidelijk veel meer rust in de woning en kunnen de bewoners weer goed slapen.

 

 

Veel gestelde vragen: Neutraliseren & Ontstoren

 

Kunnen aardstralen en wateraders ontstoord, geneutraliseerd of verwijderd worden?

Ja, dit is mogelijk door het inzetten van geomantische middelen en door het inzetten van Quanten methoden.

Er zijn geomantische methoden die al voor de romeinen werden ingezet en na ruim 2 duizend jaar nog altijd werken, we kunnen hier spreken van permanente oplossingen. Deze zijn dus zeer effectief en langdurig, maar zijn vaak lastig aan te brengen en vergen materiaal en inzet.

Voor het ontstoren, afschermen of neutraliseren worden ook bepaalde stenen gebruikt, o.a. Toermalijn en Rosenquarts, en planten, zoals buxus.

Ook is het mogelijk aardstralen te verschuiven of volledig weg te nemen.


Wateraders en aardstralen zelf ontstoren of neutraliseren, kan dat?

Zelf ontstoren of neutraliseren is in principe mogelijk, echter daar zijn wel voldoende kennis en vaardigheden voor nodig.

Aardstralen vinden kunnen

Om aardstralen en wateraders te kunnen ontstoren moet je in staat zijn om betrouwbaar aardstralen te vinden, dit vereist voldoende aanleg en oefening. Daarnaast zijn er heel wat verschillende soorten aardstralen (aardstraal is een vereenvoudigd containerbegrip) die je moet kunnen onderscheiden. Want als je niet weet waarnaar je moet zoeken, ga je het ook niet vinden. Verder is het kunnen vaststellen van de sterkte en andere eigenschappen belangrijk, bijvoorbeeld of de betreffende aardstraal inderdaad wel pathogeen is. Niet alle aardstralen zijn ziekmakend…

Kunnen vinden van de exacte locatie voor de aan te brengen ontstoring

Je hebt kennis nodig over met welke middelen je überhaupt op een betrouwbare manier kunt ontstoren of afschermen en met name ook hoe je die aanbrengt, want dit luistert heel nauw. Hiervoor moet je heel exact de locatie van de betreffende aardstraal en zelfs specifieke delen van de aardstraal kunnen vinden.

Ontstoren met stenen

Bepaalde soorten stenen, zoals o.a. zwarte Toermalijn en Rosenquarz, werken wel als afscherming voor aardstraling en elektrosmogstraling, echter deze moeten wederom exact geplaatst worden en om de zoveel tijd afgeladen/gereinigd worden. Dit laatste wordt in de praktijk vaak na enige tijd vergeten, waardoor de afscherming dus niet meer werkt.

Ontstoren met planten

Bepaalde planten hebben een afschermende of ontstorende werking, Buxus is daarvan een mooi voorbeeld. Ook hier komt een goede werking weer neer op het exact plaatsen. Daarnaast moet de betreffende Buxus klein gehouden worden en vervangen als deze dood gaat. Het plaatsen van Buxus, eventueel in een bak, bij een terras is een goed idee. Daarentegen adviseer ik u Taxus tegen of rondom de woning te verwijderen, deze plant is een uitzondering, deze werkt namelijk negatief op ons.

Ontstoren van aardstraling met ontstoorapparaten

Zie hiervoor “Werken ontstoorapparaten voor wateraders en aardstralen?”.

Ontstoren van aardstralen met koper achten, metalen pijpen e.d.

Zie hiervoor “Wat zijn de risico’s van metalen pijpen, koperen achten ed. voor ontstoren?”.

Aardstralen verwijderen, aardstralen weghalen

Voor het kunnen verwijderen van aardstralen is een bepaalde mate van persoonlijke ontwikkeling nodig, aanleg en kennis. Voor zover ik weet, zijn er maar weinig wichelroedelopers die dit überhaupt kunnen, ook in de groep van Rutengänger-Meisters zijn er naast mij, maar enkele die dit ook kunnen. Niet alles kan verwijdered worden, wat niet verwijderd kan worden kan ontstoord worden.


Wat raad u aan bij verdenking van waterader of aardstraal in huis?

Bij het vermoeden van aanwezigheid van aardstralen (zie Symptomen) adviseer ik u professionele hulp in te schakelen. Neem het serieus en ga niet in zee met de eerste de beste die beweert ook wel iets te kunnen vinden. Dit laatste kom ik te vaak tegen, dat er al eens iemand (of meerdere) is geweest, maar het probleem totaal niet opgelost is… Meestal goedwillende mensen, maar hebben gewoon te weinig kennis en/of te weinig vaardigheden. Ondertussen blijven bewoners met klachten zitten…

Een probleem is ook, dat veel mensen die zich aanbieden als wichelroedeloper of ontstoorder e.d., maar een deel van de mogelijke pathogene storingen kent. Zo wordt bijvoorbeeld juist de meest sterke magnetische aardstraling door de meesten helemaal niet gezocht, terwijl dit, naast wateraders, de meest pathogene straling is en om de circa 10 m voorkomt. Je vindt alleen dat wat je zoekt en kent.

Overigens is de eenvoudigste en beste oplossing de betreffende storing te vermijden door het bed anders te plaatsen of uit te wijken naar een andere slaapkamer. Alleen is dit helaas niet altijd mogelijk en adviseren om dan maar te verhuizen is dan wel heel rigoreus en zadelt de nieuwe bewoners met het probleem op. En daarbij, u weet bij voorbaat ook niet of de slaapplaats in de nieuwe woning vrij is van storingen, zonder onderzoek vooraf…


Werken ontstoorapparaten voor wateraders en aardstralen?

Ja, in die zin, dat bijvoorbeeld door een voorwerp neer te zetten wat de storingen weg zou moeten houden, (waarvoor vaak veel geld moet worden betaald), er een placebo effect optreed. Client denkt, ik heb er zo veel geld voor betaald, de wichelroedeloper die me dat apparaat verkocht heeft kon daarna de storing niet meer vinden, dus het moet wel werken, en inderdaad de client voelt zich na het plaatsen beter. Er is dus een effect.

Nee, in die zin, dat op de lange duur de problemen helemaal niet opgelost blijken te zijn, de belastende aardstralen blijven namelijk gewoon, alleen vallen ze niet meer op. Hoe dat kan?

Er zijn bijvoorbeeld apparaten waarbij 2 hele sterke magneten met de gelijke polen tegenelkaar geplakt in een of andere omhulling zitten (kastje, piramide, of welke vorm ook). Deze gelijk gepoolde mageneten (die elkaar normaal gesproken afstoten) brengen een dusdanig sterk veld (straling) teweeg, dat het meten van de te “ontstoren” aardstraal niet meer lukt (of in ieder geval niet meer door de betreffende wichelroedeloper, ook bij deze treed een placebo effect op).

Zie daar, de belastende aardstraal lijkt weg te zijn. Echter is deze niet weg en blijken, na langere periode, de bewoners toch bijvoorbeeld kanker te krijgen. Die zich afvragen; hoe kan dat nou? Dat komt dus omdat ze al die tijd toch gewoon op de belastende aardstraal zijn blijven slapen….

Zie het als het plaatsen van een 500 Watt bouwlamp, hierdoor neem je inderdaad het licht van de kaars niet meer waar. Maar het licht van de kaars is niet weg!

De meister die mij heeft opgeleid heeft 25 jaar ervaring en zijn meister houdt zich al 50 jaar hiermee bezig. De conclusie is: er zijn, helaas, geen apparaten of matten e.d. die daadwerkelijk de belasting wegnemen. Ook al doen verkopers je nog zo geloven dat het zo is.


Wat zijn de risico's van metalen pijpen, koperen achten ed. voor ontstoren?

Metalen pinnen, koperen achten e.d. ontstoren hoogstens voor een periode en vormen geen blijvende oplossing. De betreffende aardstraal wordt ‘geïrriteerd’ en de straling omgeleid. Dit werkt alleen voor een bepaalde periode, daarna zal de aardstraal weer gewoon terugkeren. Het daarna opnieuw aanbrengen van een dergelijke ontstoring werkt dan niet meer. Daarnaast hebben deze oplossingen het nadeel dat de omgeleide straling ongecontroleerd alle kanten op kan stralen, daarmee wellicht nieuwe problemen creërend voor jou en je familie, of je buren….

Eerste advies zou altijd moeten zijn, uitwijken van de straling i.p.v. apparaten e.d. neer te zetten!

Gewoon simpelweg het bed anders neerzetten kan het probleem vaak al verhelpen….


Welke dingen werken niet voor ontstoren van aardstralen of wateraders?

Wat in ieder geval niet werkt zijn:

Materialen

  • spiegels
  • aluminiumfolie
  • sterke magneten
  • lood onder het bed, koper e.d.
  • kurk

Spiegels en magneten e.d. zijn zeer sterk af te raden!

Spiegels houden niet de aardstaling tegen, maar reflecteren wel onze eigen afstraling, die juist weg moet kunnen.

Magneten hebben een sterke afstraling die niet gezond voor ons is, zie ook Elektrosmog en Symtomen, klachten, ziekten.

Apparaten

  • “Ontstoorapparaten”
  • Tachyonenstralers
  • Orgonstralers

Deze laatsten zijn sterk af te raden, ze doen vaak meer kwaad dan goed.

Hier geldt toch werkelijk ‘less is more’. We willen minder straling en niet nog meer!

Daarbij, er wordt geen zuivere Orgon meer opgewekt, omdat onze omgeving sterk vervuild is met o.a. straling van elektronische aard.


Verkoopt u ook ontstoorapparaten?

In Nederland zijn er nogal wat mensen die, vaak dure, ‘ontstoorapparaten’ of matten e.d. verkopen die tegen de straling, of de gevolgen van de straling, zouden moeten werken. Zij bieden, soms, onderzoeken relatief goedkoop aan, maar verkopen dure spullen als “oplossing”. Hiervan kan men zich afvragen; Hoe betrouwbaar is zo’n uitgevoerd onderzoek? Daarnaast zijn de geboden oplossingen vaak niet zonder risico’s en zelden langdurig. (zie; “Werken ontstoorders voor wateraders en aardstralen?” en “Risico’s metalen stangen, koperen achten e.d.” hierboven op deze pagina.

Hierin onderscheid ik mij, ik verkoop geen ‘ontstoorapparaten’ en geen matten e.d., deze zijn ook niet nodig.
Benodigde ontstoringen zijn bij mij in de prijs van het huis- of elektrosmogonderzoek inbegrepen en dus gratis. Ik probeer u dus geen spullen te verkopen!


Wat en hoe snel merk ik iets van de ontstoring c.q. het storingsvrij slapen?

Dat hangt af van de situatie.

Is de belasting niet langdurig geweest of niet heel sterk

Degene hersteld heel snel en volledig zonder nawerkingen.

Ik krijg berichten terug dat vaak al de volgende dag of binnen enkele dagen enorme verbeteringen optreden.

Is de belasting sterker en langduriger geweest

Wanneer iemand verlost is van de geopathische belasting kan het soms komen tot reacties. Het lichaam is niet meer gewend om op een stralingsvrije plek te liggen en blijft eerst nog reageren met afweer.

Is de belasting sterk en langdurig (jarenlang) geweest

In zo’n geval is te verwachten dat de verbetering langzaam verloopt, zeker als er nog andere negatieve invloeden een rol spelen. Of doordat er langdurig zware medicatie genomen is.

Er is sprake van een ernstige ziekte in ver gevorderd stadium

In zeldzame gevallen zal de verslechtering vertraagt of misschien zelfs tot stilstand komt.

Verdere medische hulp zal nodig blijven, wel is de kans op genezing, zonder de geopatische belasting, nu wel een stuk groter. Medische behandelingen zullen nu veel beter aanslaan (zie Ik ben therapieresistent, wat kan ik doen?).


Kunt u mijn huis ontstoren en wat ontstoort u dan?

Tijdens een Huisonderzoek of Elektrosmogonderzoek zal ik, indien nodig, gevonden storingen elimineren. Dit doe ik door deze kompleet te verwijderen, te verschuiven of een ontstoring aan te brengen. Aan te brengen ontstoringen voor wateraders en aardstralen zijn kostenloos en in de prijs van bovengenoemde onderzoeken inbegrepen.

Wilt u dat ik uw problemen met wateraders, aardstralen of elektrosmog bij u kom oplossen, neem dan contact op via het Contactformulier.