Elektrosmog

Elektrosmog is sluiperderwijs een heel groot probleem aan het worden. Veel mensen lopen met vage klachten rond en hebben geen idee dat dit wel eens door straling van GSM, WiFi, DECT of hoogspanningskabels e.d kan komen. Onrust, geëlektrificeerd voelen, gedragsveranderingen, hoofdpijnen, slecht slapen zijn zo een paar symptomen die door elektrosmog veroorzaakt kunnen worden. Kijk verderop op de pagina onder ‘Veel gestelde vragen’ voor meer informatie.

Wat elektrosmog is

Elektrosmog is straling afkomstig van elektriciteit en elektrisch/ elektronische apparaten die een negatieve invloed op ons uitoefenen.

Hoe je elektrosmog meet

Voor het meten van elektrosmog wordt elektronische meetapparatuur gebruikt.

De gemeten waarden worden vergeleken met de SBM2015 normen.

Wat elektrosensitiviteit is

Een toenemend aantal mensen is overgevoelig voor elektrosmog en ondervinden daar serieuze klachten door.

Elektrosensitieven reageren al op de geringste belastingen, zelfs al liggen die ver onder de norm!

Afschermen van elektrosmog

Met speciale materialen kunnen laagfrequente elektrische velden en hoogfrequente straling afgeschermt worden.

Laagfrequente magnetische velden zijn daarentegen heel moelijk af te schermen.


 

 

Veel gestelde vragen: Elektrosmog

Wat is elektrosmog?

Elektrosmog is een begrip dat gebruikt wordt om stralingsbelasting van technische (niet natuurlijke) aard aan te duiden. Voorbeelden van bronnen van elektrosmog zijn: mobiele telefoons, zendmasten, WiFi, DECT telefoon, radar (vliegtuig, leger, scheepvaart), hoogspanningsmasten, transformatoren, computer, magnetron, inductiekookplaten, radiowekkers etc..

Het deel “smog” geeft aan dat het gaat om belastende straling, het werkt op een negatieve manier in op onze gezondheid en welbevinden.

De meeste mensen hebben geen, bewuste, last van straling van mobieltjes, zendmasten, wifi, DECT of computers e.d., maar een deel van de mensen is hier juist heel erg gevoelig voor, voor hen is het duidelijk wat de oorzaak van hun problemen is. Maar veel mensen hebben wel vage klachten maar hebben geen idee dat deze wel eens door elektrosmog veroorzaakt zouden kunnen worden.

Hoe stel je belasting door elektrosmog vast?

Om belasting door elektrosmog vast te stellen gebruik ik naast de roede diverse elektronische meetapparatuur, waaronder ook een spectrum analyzer (overigens heb ik een vrijwel volledige uitrusting van een woonbioloog). Mijn achtergrond als elektrotechnisch ingenieur komt hierbij goed van pas.

Bij geconstateerde problemen zal ik adviseren wat je kan doen om de belasting te verminderen en hoe/waarmee eventueel elektrosmog afgeschermd kan worden.

Kijk voor klachten / symptomen die door elektrosmog worden veroorzaakt op Symptomen elektrosmog.


Wat is Elektrosensitiviteit?

Een deel van de mensen is dusdanig gevoelig voor elektrosmog dat ze worden gekenmerkt als zijnde elektrosensitieven. Deze mensen reageren al vanaf minimale belasting, ook al ligt dit 10x, 100x, of nog meer, onder de officiële normen of zelfs onder de normen voor woonbiologen (SBM-2015, Standard der Baubiologische Messtechnik).


Waardoor wordt je elektrosensitief?

Je kunt elektrosensitief worden in een periode waarin je weerstand laag is, om wat voor reden ook (b.v. ziekte), en er blootstelling is aan straling van technische aard (elektrosmog). Deze gevoeligheid is vaak van blijvende aard, dit heeft meestal te maken met een blijvend lage weerstand.

Kenmerkend bij elektrosensitieven zijn problemen van hals tot hoofd, o.a. problemen met de schildklier, migraine, continue luchtweginfecties e.d.

Ben je elektrosensitief, dan kan ik je advies geven wat je kunt doen om je sensitiviteit te verminderen.


Kun je elektrosmog afschermen?

Ja, in principe wel, door een materiaal te plaatsen dat de elektromagnetische straling (elektrisch veld en magnetisch veld) afschermt. Echter, laagfrequente magneetvelden zijn praktisch niet of nauwelijks af te schermen, omdat er niet een echt afdoend afschermmateriaal is. Ook zogenaamd Mu-metaal heeft maar een beperkte werking. Het beste advies is dan om zoveel mogelijk afstand te houden tot de bron van deze laagfrequente magneetvelden.

De straling wordt namelijk kwadratisch in sterkte zwakker bij iedere verdubbeling van de afstand.

Voor elektrische laagfrequente velden en hoogfrequente straling kan een geleidend materiaal afschermen, wat ook duidelijk meetbaar is, echter deze materialen bieden geen afscherming tegen wat waarschijnlijk de echte boosdoener is van de klachten die mensen ervaren. Er is, naast het elektrische en magnetische veld, namelijk nog een derde component die uitgestraald wordt en die niet met bestaande elektronische apparatuur te meten is. Gelukkig is er ook daarvoor wel een oplossing.

(Tesla maakte van deze “vergeten” component gebruik om elektriciteit draadloos te versturen, alleen gingen helaas de koeien die tussen zender en ontvanger stonden dood.)


Kun je elektrosmog vermijden?

In deze moderne wereld zul je nooit helemaal de straling van elektrosmog kunnen vermijden, als je tenminste ook wel eens ergens anders heen wil dan je eventueel volledig afgeschermde woning. Dit is helaas een feit.

Links complete afscherming van buiten af, rechts afschermen van vloeren.

Wist u dat de meeste straling wordt veroorzaakt door spullen die we zelf in huis hebben? Denk aan: WiFi, DECT telefoon, mobiele telefoon e.d. Door deze uit te zetten vermijd je al de grootste belasting.

Is het u trouwens opgevallen dat op TV in nieuwe series en programma’s de mobiel niet meer tegen het oor wordt gehouden, maar altijd op de luidspreker staat en in de hand wordt gehouden voor het lichaam? Waarom denkt u dat dat is?

Straling van mobiele telefoon in het hoofd.

Uit zweeds onderzoek is een hele duidelijke correlatie gevonden tussen tumoren in het hoofd en het links of rechtshandig zijn van mensen….