Aardstralen

Aardstralen kunnen verschillende klachten bij mensen (en dieren) veroorzaken wanneer je op een aardstraal met een grote stralingssterkte ligt. Kruispunten van aardstralen zijn daarbij nog eens extra pathogeen. Wanneer ik aardstralen en andere energetische storingen heb opgespoord en uit het bed verwijderd, blijken klachten meestal volledig te verdwijnen.

Ondervindt je klachten die aan aardstralen zijn te relateren, dan is het aan te bevelen een onderzoek door een ervaren wichelroedeloper uit te laten voeren. Iemand die verder kijkt dan alleen wateraders en ook het bed zelf onderzoekt.

Bestaan van aardstralen

Aardstralen zijn wetenschappelijk bewezen in diverse studies die hebben plaatsgevonden.

Met elektronische apparatuur zoals magnetometers kunnen aardstralen ook aangetoond worden.

Wat aardstralen zijn

Aardstralen is een containerbegrip voor diverse verschijnselen.

Kenmerkende is dat er een afstraling vanuit de aarde plaatsvindt die vaak pathogeen is.

De kans om op een aardstraal te slapen

Deze kans is helaas groot. Ervaringscijfers geven aan dat slechts 1 op de 7 mensen volledig storingsvrij slaapt!

Maar gelukkig zijn niet alle aardstralen pathogeen.

Wetenschappelijk onderzoek

Een groot opgezette studie naar het thema geopathiëen, gaf als resultaat, dat vele lichaamsfuncties zich op belaste plaatsen veranderen, en verandert blijven, wanneer de betreffende persoon deze stoorzone niet verlaat!

96% van mijn clienten zijn tevreden en ondervinden substantiële verbetering
“Ik wilde even laten weten dat we heel blij zijn dat je vrijdag geweest bent. Hier in huis voelt het nu een stuk relaxter aan.
Verder was het zeer leerzaam voor mij. Als je echt een cursus gaat geven over dit soort dingen, dan houd ik me aanbevolen.”
Geertje, Eindhoven

 

Bestaan van aardstralen

Het bestaan van aardstralen en de invloed ervan op levende organismen is bewezen in diverse wetenschappelijke onderzoeken. Zo heeft bijvoorbeeld Prof. König in 1988 in Wenen een groots opgezette, door de overheid ondersteunde, studie naar het thema geopathieen uitgevoerd, met als resultaat, dat vele lichaamsfuncties zich op belaste plaatsen veranderen, en verandert blijven, wanneer de betreffende persoon deze stoorzone niet verlaat!

De universiteit van Oldenburg heeft wetenschappelijk bewezen dat duiven zich orientieren naar de Hartmannlijnen, die door het aardmagneetveld worden opgewekt.
Kijk voor een overzicht van wetenschappelijk onderzoek onder “Historie wetenschappelijk onderzoek naar aardstralen” verderop op deze pagina.

Ook met zogeheten Magnetometers, een meetapparaat waarmee de aardweerstand gemeten wordt, zijn aardstralen zoals Hartmannlijnen te vinden. Zulke apparaten worden door geologen gebruikt om structuren in de bodem te vinden.


 

Wat zijn aardstralen

Aardstraal is een containerbegrip voor verschillende fenomenen die als gemeenschappelijke eigenschap hebben dat zij straling vanuit de aarde afgeven. Deze straling is voor bijvoorbeeld wateraders en Benkers pathogeen, dus ziek makend. Deze moeten dan ook vermeden worden om op te slapen of veel op te verblijven.

Andere aardstralen zoals de bekende netten als Hartmann en Curry zijn op zichzelf niet sterk genoeg om voor echte problemen te zorgen. Wel is het zo dat er bepaalde klachten kunnen zijn als deze in het bed voorkomen (pijn in het kruis bijvoorbeeld, kou in de buik). Kruispunten van lijnen van deze netten in het bed daarentegen worden als kankerpunten aangeduid obv. ervaringen van vele wichelroedelopers. Dus het is goed om ook deze in het bed op te sporen en te verwijderen of het bed zodanig neer te zetten dat deze vermeden worden.

Naast de aardstralen zijn er nog andere fenomenen die die niet strikt onder de bovenstaande definitie vallen maar wel een hele vervelende invloed kunnen uitoefenen. Zo is het bijvoorbeeld een heel slecht idee om een huis neer te zetten op een plek waar vroeger de galg stond…..of een slachthuis, om maar eens iets te noemen. Dit heeft een nare negatieve invloed op de bewoners van het huis. Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld lijken, wanneer deze onder of naast de woning zich bevinden. Deze kom ik toch regelmatig tegen, meestal al heel oud.

Om nog iets verder onderscheid te maken kun je onderscheiden in enerzijds fenomenen die puur energetisch afstralen en bij grote sterkte pathogeen zijn en anderzijds in fenomenen die vooral door hun informatie inhoud storend werken.

Een voorbeeld van het laatste is de situatie in een wijkje in een Duitse plaats hier in de buurt. Afval uit het plaatselijke ziekenhuis loopt door een afvoerbuis het wijkje in en splitst zich dan links en recht de straten in. In deze straten is een abnormaal hoog aantal ziekte gevallen op te jonge leeftijd…. Klaarblijkelijk gaan de bewoners in resonantie met de informatie die langs komt.

Hartmann en Curry lijnen

De Hartmann en Curry lijnen zijn lijnen die door het aardmagnetisch veld gegenereerd worden, denk aan het ijzervijlsel op een blad papier met een magneet eronder. Meneer Hartmann en later de heer Curry hebben deze respectievelijke aardmagneetlijnen ontdekt en zijn naar hen vernoemd.


Hartmann

Op vele sites van wichelroedelopers staat iedere keer weer dat Hartmann lijnen in noord/zuid en oost/west richting lopen en 2 x 2,5 m uit elkaar liggen. Dit schijnt iedereen maar steeds weer over te nemen. Echter het is niet juist! Doordat het aardmagneetveld zwakker is geworden liggen deze lijnen tegenwoordig verder uit elkaar, maar dit kan plaatselijk ook geheel afwijken. Ik heb ook wel gevonden dat Hartmann lijnen nog geen meter uitelkaar liggen….

Noord/Zuid, Oost/West is helemaal niet gezegd dat dit in huizen zo is, de magneetlijnen worden namelijk sterk beinvloed door alle elektrische stroom die getransporteerd en thuis verbruikt wordt. Ten tijden dat de heer Hartmann zijn onderzoek naar deze magneetlijnen deed was het aardmagnetisch veld nog een stuk sterker en was het elektriciteitsverbruik nog maar een fractie van heden ten dage. Daarbij heeft hij vooral in het vrije veld gemeten.

Je kunt er dus nooit domweg vanuit gaan dat deze lijnen noord/zuid en oost/west door het huis lopen. Het is zelfs zeer goed mogelijk dat een lijn opeens een knik maakt (zie ook tekeningen op de ontstoren pagina). Dus het is zaak altijd goed na te meten op de belangrijke plaatsen in het huis. Een raster zoals in het plaatje hierboven afgebeeld hoeft er in de praktijk helemaal niet zo uit te zien.

Het rasterdenken beinvloed ook de meetresultaten. De vraag is; vindt men dat wat daadwerkelijk daar is of vindt men dat wat men in het hoofd heeft? Als men te sterk vooringenomen deze rasters in het hoofd heeft, breng dat het risico met zich mee dat men deze rasters zelf gaat ‘opleggen’… Wat tot onjuiste meetresultaten leidt.

Curry

Ook bij de Curry’s geldt iets dergelijks, men heeft het over diagonaal verlopende lijnen (tov. de Hartmann’s) met weer een vaste afstand van 4 x 4 m, echter dit hangt af van de locatie op aarde, hoe dichter bij de polen hoe kleiner deze afstanden zijn.

Breuklijnen

Er wordt vaak verwezen naar breuklijnen, maar dit wordt niet goed begrepen als ik zo op internet kijk. Ja, in Nederland zijn er breuklijnen, maar diep (heel diep) in de ondergrond en worden veroorzaakt door platentektoniek. We hebben het dan over zones van kilometersbreed. De Roerdalslenk, Peelrandbreuk, Feldbissbreuk, Vierssenbreuk, Venloslenk en het Winterwijkse plateau zijn de breukzones in Nederland.
Maar dit zijn niet de breuklijnen die in de duitse radiesthesieliteratuur bedoeld worden. Daar gaat het om breuklijnen in gesteente dat vlak onder het aardopppervlak ligt en die wel of niet watervoerend zijn. Een situatie die in Nederland alleen in Limburg voorkomt (ook Belgisch Limurg) en in de Ardennen. Daarnaast leveren deze breuken geen smalle lijnen op maar meer zones zoals bij wateraders.

Andere lijnen

Er zijn vele soorten lijnen en netten, deze zijn echter niet allemaal relevant mbt. geopatische werking. Overigens zijn er ook lijnen die juist vanuit de lucht de aarde ingaan en strikt genomen je eigenlijk niet over aardstraling zou kunnen spreken. Verder zijn er nog vele andere energetische zaken die met aardstraling an sich niets van doen hebben, maar wel een heel vervelende invloed kunnen uitoefenen, zoals bijvoorbeeld entiteiten, zwarte magie etc.

Een paar andere bekende lijnen zijn bijvoorbeeld de lijnen van het groot othogonaalnet en het groot diagonaalnet. Deze zijn er, maar zijn niet sterk en daarom minder interessant. Alleen als ik er een tegenkom in het bed, zal ik deze voor de zekerheid verwijderen.


 

De kans om op een aardstraal te slapen

De kans dat je op een aardstraal slaapt is helaas tamelijk groot, anders gezegd de kans is kleiner dat je volledig storingsvrij slaapt. Käthe Bachler heeft het zelfs over dat slechts 1 op de 7 mensen het geluk heeft volledig storingsvrij te slapen.

Even uitgaande van de Hartmann lijnen die tussen 2 en 6 meter afstand van elkaar liggen en de Curry lijnen die diagonaal daarop staan in een raster van, in onze omstreken tussen de 3,5 en 4 m, dan zul je al snel inzien dat de ruimtes tussen deze 2 netten niet zoveel ruimte laten voor een volledig storingsvrije slaapplaats. Zie de afbeelding hieronder.

]

Nu betekent dat natuurlijk niet gelijk dat je ook ernstige klachten of zelfs ziekten oploopt, want daarvoor is, of een echt sterke geopatische zone zoals een waterader of een Benker nodig. Hartmann lijnen en de zogenaamde Currylijnen zullen meestal op zichzelf niet sterk genoeg zijn om voor echte problemen te zorgen.

Dit wordt anders op het moment dat er sprake is van kruisingen van deze lijnen. Kruispunten van deze zones vormen plaatselijk sterke stralingspunten, deze zijn echt ongezond en worden niet voor niets als kankerpunten gezien…

In het geval, ik tijdens een huisonderzoek Hartmann en/of currylijnen op uw slaapplek ontdek, zal ik deze voorzichtshalve toch wegnemen.


 

Klachten en ziekten door aardstralen

Aardstralen kunnen diverse klachten veroorzaken, met name als je erop slaapt. Wanneer we slapen zijn we veel gevoeliger voor beïnvloeding door straling, ook doordat we als we platliggen we een groter oppervlak innemen en de kans om ergens op te liggen dan ook veel groter is. Daarom zal bij een huisonderzoek de eerste focus liggen op de slaapplaats. Dit is de plek waar je regenereert, alles wat deze regeneratie verstoord heeft een direct gevolg voor ons welzijn.

In diverse studies is de relatie tussen ziekten en aardstraling aangetoond, zie verder bij “Historie wetenschappenlijk onderzoek”. Ook bekende Rutengängers als Käthe Bachler, die verschillende boeken heeft gepubliceerd over haar ervaringen (duizenden huisonderzoeken!), meldt dat bij de gevallen van kanker die ze tegenkwam, bij allemaal sprake was van geopathische belasting (aardstralen).

Klachten door aardstralen kunnen bijvoorbeeld zijn: Maagproblemen, veelvuldige ontstekingen aan oren en neus, bedwateren, vormen van astma, bronchitis, emotionele of mentale problemen, chronische ziekten zoals coeliakie tot kanker aan toe. Kijk voor uitgebreidere lijsten met symptomen op: Symptomen aardstralen, wateraders en elektrosmog.

Of je last krijgt van aardstraling hangt in de eerste plaats af van de sterkte van de straling en hoelang je erin verblijft en in de tweede plaats van je eigen weerstand. Het effect kan dus van persoon tot persoon verschillen.

Er zijn typen van aardstraling die altijd vermeden moeten worden, omdat zij sterk zijn (ook als je ogenschijnlijk nergens last van hebt). En er zijn aardstralen die wellicht wel een invloed op je uit kunnen oefenen, maar je niet ziek maken. En andere die afhankelijk van de situatie wel of niet pathogeen zijn. Het is dus van groot belang om de verschillende typen en de sterkte van de straling vast te stellen (alleen constateren dat er iets is, is dus duidelijk onvoldoende).


 

Aardstralen meten

Aardstralen worden gemeten met wichelroedes, tensors en ook wel met pendels door mensen die voldoende gevoelig zijn. Zo iemand noemen we een wichelroedeloper of radiësthesist. Radia komt uit het Grieks en betekent straling en aesthesie betekent waarnemen. Een radiësthesist neemt dus straling waar.

Wichelroedes zijn er in verschillende soorten en maten waarbij een belangrijk onderscheid gemaakt wordt tussen het zogeheten mentale wichelen en het fysieke wichelen.

Mentaal wichelen

Bij het mentale wichelen wordt met een wichelroede (kan van verschillende aard zijn) hetgene dat gezocht wordt (bijvoorbeeld waterader) in gedachten genomen, dan wordt met de wichelroede een traject gelopen en indien over het in gedachten gezochte gelopen wordt reageert de roede.

Daarnaast worden hier ook tensors en pendels gebruikt, deze doen in feite niets anders, maar zijn handiger om zaken af te vragen. Daar staat tegenover dat lopen met een pendel of tensor weer minder goed werkt. In de praktijk wordt dat tool gebruikt dat op dat moment het beste werkt. Wichelroede en Tensor zijn feitelijk redelijk eenvoudig zelf te maken.

Lusroedes & V-roedes                   Allemansroede Tensor                     Pendel

Fysiek wichelen

In deze tak van het wichelen wordt gewerkt met zogeheten Lecher-antennes of H3-antennes. Uitgangspunt is hier dat fenomenen een specifieke frequentie (=golflengte) hebben en door de antenne op een bepaalde golflengte in te stellen, middels een schuifje, en vervolgens een traject te lopen, zal de antenne reageren indien de gezochte frequentie gevonden wordt. Om hier echt goed mee te kunnen werken zijn echter ook weer mentale technieken nodig.

H3-Antenne             Lecher-Antenne

Beide soorten van wichelen beheers ik, maar ben van nature een mentale wichelroedeloper. Mentaal wichelroedelopen is flexibeler en veel sneller. De H3-antenne gebruik ik voor specifieke zaken en eventueel als dubbelcheck.

Inmiddels is er ook elektronische apparatuur die aardstralen kan aantonen, maar deze is nogal duur en onhandig groot.

Wichelroedelopers meten meestal de woning en zoeken daar naar wateraders en wellicht nog een paar typen van aardstralen. Er wordt echter maar weinig aandacht aan het bed zelf besteed en zelden de in en onder het bed voorkomende aardstralen of andere storingen gemeten. Laat staan verwijderd….


 

Aardstraling afschermen, neutraliseren of ontstoren

Er is een hele industrie ontstaan aan firma’s die allerlei producten aanbieden die tegen aardstraling zouden moeten werken. Ik kom regelmatig dit soort producten tegen tijdens huisonderzoeken en telkens blijkt weer dat deze producten niet of nauwelijks een effect hebben. Vanuit dit perspectief ben ik het dan ook eens met de uitspraak van de stichting Skepsis dat aardstralen op uw portemonnee gericht zijn.

Er is helaas veel onzin op de markt en veel mensen die, misschien goed bedoeld, te weinig kennis van zaken hebben.
Voor meer informatie over neutraliseren en ontstoren, kun je verder lezen op de pagina over neutraliseren en ontstoren: Neutraliseren.


 

Historie wetenschappelijk onderzoek

Rond 1860 begon het wetenschappelijk onderzoek naar aardstralen door de Engelse onderzoeker A. Haviland. Deze stelde vast dat in gebieden met kalk of krijtbodems minder mensen aan kanker stierven dan in gebieden met diepliggende kleilagen.

In 1910 verscheen er een geschrift van Prof. Gockel, die zich met de straling uit de aarde bezighield en deze in verband bracht met ziekten.

In 1927 onderzochten de artsen Winzer en Meizer in Stuttgart de samenhang tussen kankergevallen en plaatsen met geopatische belasting. Zij vonden dat de huizen van mensen met kanker overeenkwamen met geologische breuklijnen die door de stad lopen.

In 1929 verscheen de baanbrekende studie van Freiherrn von Pohl die in het stadje Vilisiburg in Bayern een kaart opstelde van verschillende stoorzonen. Deze bleek volkomen overeen te komen met alle kankergevallen in het dorp!

Freiherrn von Pohl

In 1931 herhaalde Dr. Hagen in Stettin de onderzoeken van von Pohl en kwam tot dezelfde resultaten, namelijk dat alle gevallen van kanker samenvielen met sterkere geopathische zones.

In de jaren dertig van de vorige eeuw kende men de samenhang tussen aardstralen en ziekten. Zo is bekend dat de beroemde chirurg Professor Sauerbruch zijn geopereerde kankerpatiënten aanbevool, niet meer in het bed te gaan liggen waarin ze ziek geworden waren.

Van 1934 tot 1939 waren er talrijke onderzoeken in Duitsland en Frankrijk mbt. dit thema, o.a. Dr. Rambeau in Marburg, Ingenieur Cody in Le Havre en Dr. V. Brehmer.

Het thema aardstralen en kanker was in die periode meerdere keren thema op medische vakcongressen. De artsen waren toentertijd duidelijk breder gericht dan tegenwoordig.

Grote verdiensten hebben de artsen Dr. Ernst Hartmann, Dr. Curry en Dr. Aschdorff geleverd, die talrijke onderzoeken doorvoerden en overtuigend aantoonden, dat levende organismen onder invloed van geopathische zonen (aardstralen) anders reageren dan op neutrale plaatsen.

Dr. Hartmann

In 1988 werd door Prof. König in Wenen een grootst opgezette, door de overheid ondersteunde, studie naar het thema geopathieen uitgevoerd, met als resultaat, dat vele lichaamsfuncties zich op belaste plaatsen veranderen, en verandert blijven, wanneer de betreffende persoon deze stoorzone niet verlaat!

In 1992 heeft Prof. Bergsmann een studie gepubliceerd die met vergelijkbare, significante resultaten kwam.

Het valt dus niet langer te ontkennen dat aardstralen een uitwerking op ons hebben, daarvoor liggen er inmiddels teveel wetenschappelijke bewijzen.